Εταιρία Φυσικοθεραπευτήρια Προϊόντα Σεμινάρια Νέα Επικοινωνία
    KinesioTape KinesioTape    
  Μαρούσι   ManualTherapy    
  Θεσσαλονίκη        
  Λάρισσα        


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
KINESIO-TAPING

Κόκκινη αδιάβροχη 2"

Φυσική αδιάβροχη 3"

Φυσική αδιάβροχη 2"

 

Φυσική αδιάβροχη 1"

Μπλε αδιάβροχη 2"

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ KINESIO-TAPING

Download video (Knee) 2,25 Mb

Download video (Neck) 1,51 Mb
 

Art Internet Design