Εταιρία Φυσικοθεραπευτήρια Προϊόντα Σεμινάρια Νέα Επικοινωνία
    KinesioTape KinesioTape    
  Μαρούσι   ManualTherapy    
  Θεσσαλονίκη        
  Λάρισσα        

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
KINESIO-TAPING

Comprehensive courses leading to Kinesio-Taping Instructor (CKTI) Certification
 

Το Kinesio-taping είναι τεχνική βασισμένη στη φυσιολογική διαδικασία επούλωσης του ιστού. Η δράση της παρουσιάζεται στο νευρολογικό και κυκλοφορικό σύστημα.
Η μεθοδολογία βασίζεται στην Κινησιολογία εξού και η ονομασία
"Kinesio". Οι μύες δεν λειτουργούν μόνο στην κίνηση των μυών, αλλά βοηθούν στη ρύθμιση του κυκλοφορικού συστήματος, του λεμφικού και της θερμότητας του σώματος. Έτσι με τη μείωση της σωστής λειτουργίας των μυών, παρουσιάζονται διάφορες επιπλοκές. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην λειτουργικότητα των μυών και η ιδέα του θεραπεύοντος τους μύες δραστηριοποιείται στη λειτουργία της επούλωσης. Χρησιμοποιώντας την ελαστική ταινία ανακαλύφθηκε οτι οι μύες και οι άλλοι ιστοί μπορεί να βοηθηθούν από εξωτερική βοήθεια. Το Kinesio-taping διαμορφώνει μια καινούρια  προσέγγιση στην θεραπεία των νεύρων, μυών και άλλων οργάνων. Η πρώτη εφαρμογή έγινε σε ασθενείς με αρθρικά προβλήματα. Τα πρώτα 10 χρόνια ορθοπεδικοί, φυσικοθεραπευτές, χειροπράκτες, βελονιστές ήταν οι πρώτοι εφαρμοστές του kinesio-taping. Σήμερα στην Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, χρησιμοποιείται στις αθλητικές κακώσεις.

Download video (Knee) 2,25 Mb

Download video (Neck) 1,51 Mb

COURSE OBJECTIVES FOR ADVANCED CLINICAL APPLICATIONS

  1. Describe and apply the theory, rationale for Kinesio Tape application in acute and chronic conditions edema management

  2. Describe and utilize a clinical decision-making process for Kinesio Tape application using advanced concepts.

  3. Correctly identify neuromusculoskeletal problems to be addressed by Kinesio Tape and apply correctional (fascia, soft tissue, space, joint/ligament) Kinesio tape

  4. Correctly apply the combination of fundamental Kinesio Taping in KT1, KT2 for selected whole body clinical problems and disorders

  5. Describe the scientific and evidence-based literature supporting the Kinesio Taping Method.

Download brochure (847 Kb)

Kinesio Deutschland GmbH || Offizieller Repr䳥ntant von Kinesio Japan in Deutschland & Europa

 

Art Internet Design