Εταιρία Φυσικοθεραπευτήρια Προϊόντα Σεμινάρια Νέα Επικοινωνία
    KinesioTape KinesioTape    
  Μαρούσι   ManualTherapy    
  Θεσσαλονίκη        
  Λάρισσα        
 

MANUAL THERAPY

Λίγα λόγια για την μέθοδο

Η μέθοδος (concept) Kattenborn-Evjenth αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθόδους στο χώρο του Manual Therapy και αποσκοπεί στην αποκατάσταση των κακώσεων και των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Από το έτος 1954 (Nordic system) ο καθηγητής Kattenborn ανέπτυξε τεχνικές ενδοαρθρικής κινητοποίησης που αργότερα συμπληρώθηκαν και τελειοποιήθηκαν από τις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών ιστών Kattenborn-Evjenth concept.

H μέθοδος Kattenborn-Evjenth περιλαμβάνει τεχνικές ενδοαρθρικής κινητοποίησης, ενεργητικές τεχνικές εναντίον της απώλειας ελαστικότητας των συσταλτών ιστών και χρησιμοποιεί τεχνικές βασισμένες στη νευρομυϊκή λειτουργία για τον άρτιο μθϊκό έλεγχο και τη μυϊκή ισορροπία.

Αποτελεί ίσως τη μοναδική σχολή ορθοπεδικής θεραπείας που δίνει μέγιστη σημασία στη σταθεροποίηση υπερκινητικών αρθρώσεων ή τμημάτων του μυοσκελετικού συστήματος.

Συνιστά ένα ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης των δυσλειτουργιών του μυοσκελετικού συστήματος. Αναπτύχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται στη βάση των δεδομένων της Ιατρικής, της Ιατρικής των σπορ, της οστεοπαθητικής, της χειροπρακτικής αλλά και των δεδομένων και εμπειριών της κλασσικής Φυσικοθεραπείας.

Αναπτύσσει την ικανότητα μας ως φυσιοθεραπευτές να αξιολογούμε σωστά και αιτιολογημένα, να εντοπίζουμε την αιτία των προβλημάτων και να έχουμε τα καλύτερα αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

[Λίγα λόγια για τη μέθοδο]  [Γενικές πληροφορίες]
[Ελληνικό τμήμα Manual Therapy - Kaltenborn - Evjenth concept]
[Ενημέρωση - Πρόγραμματα σπουδών και σεμιναρίων]  

 

Art Internet Design