Εταιρία Φυσικοθεραπευτήρια Προϊόντα Σεμινάρια Νέα Επικοινωνία
    KinesioTape KinesioTape    
  Μαρούσι   ManualTherapy    
  Θεσσαλονίκη        
  Λάρισσα        


Το κέντρο στο ΜΑΡΟΥΣΙ διεύθύνεται από τον Καρβουνίδη Χρήστο,

  • Φυσικοθεραπευτή (Πανεπιστημιακή Κλινική Φρανκφούρτης)
  • Οστεοπαθητικό K.O.M.
  • Manual Therapist O.M.T. (Kaltenborn Evjenth Concept)
  • Ειδικό Αθλητικής Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης.

   

Ολύμπου 3 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210.68.58.984
Ε-
mail: karvounidis@physiopraxis.gr

 

Art Internet Design